Ping-pongový turnaj

Dne 15. 1. 2019 na naší škole proběhl tradiční ping-pongový turnaj. Letos se zúčastnilo 9 hráčů. Na první místě se umístil Bořek Kopecký ze 7.B, se 16 body. O bod za ním, druhé místo, si vybojoval Vítek Bordovský ze 7.B. Na hezkém třetím místě skončil Pavel Vidlák z 8.A. Také nesmíme opomenout členy školního parlamentu, kteří se organizačně podíleli na této akci.

Školní parlament