KOMENDA RUN FOR LIVE

minuloroční "ArmyRun"

17. 5. 2019 

  • Přihlášky naleznete na naší nástěnce
  • Přihlašovat se můžete do 10. května
  • pořádáme společně s Komenskou školou a dalšími školami v okolí

Místo konání:

Přejeme hodně úspěchů v soutěži!SBĚR PAPÍRU

20.5. - 24.5.2019

Papír budeme vybírat: 

  •  na počátku vyučování od 7,00 hod. do 7,4o hod. v garáži za Winklerovou vilou - vjezd od ubytovny u hřiště (při malém množství papíru parkujte prosím u ubytovny a nenajíždějte k hřišti) 
  • KARTONY už NEBUDEME V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VYBÍRAT (vzhledem k prostorovým nárokům na skladování a výši přepravních nákladů za kartony) 
  • budeme vybírat pouze vytříděné časopisy, papírové obaly, poškozené knihy, sešity... - vše ČISTÉ A SUCHÉ 
  • papír musí být svázaný motouzem a nesmí být uložen v krabicích (krabice odběratel bere jako karton) 
  • vzhledem k tomu, že budeme mimo areál školy, prosím dodržujte čas do 7,40 hod. - žáci, kteří ráno budou papír vybírat se musí přesunout na vyučovací hodinu 
  • Děkujeme za pochopení a také za to, že sběrem starého papíru nadále přispíváte k ochraně životního prostředí, vedete děti k třídění odpadu a škole (a tím vašim dětem ) přispíváte na zvelebení školního prostředí a na školní akce.

NÁŠ TÝM


Jan Grzegorz

Předseda


Kateřina Bazalová

Místopředseda


Ing. Renata Šandová

Koordinátor

WEB NAŠÍ ŠKOLY?