funkce

Funkce ve školním parlamentu

Předseda - Jan Grzegorz

Místopřeseda - Kateřina Bazalová

Koordinátor - p. uč. Renata Šandová

Správce webových stránek - Jan Grzegorz

Nástěnkář - Kateřina Bazalová

Nástěnkář - Petra Bazalová

Rozhlasový moderátor - Hana Hejnešová